Serbska ekumena we Złem Komorowje

Awtor: Hartmut Leipner stwórtk, 18. awgust 2022
Wóni su sobu wugótowali serbsko-nimsku namšu w Serbskej cerkwi we Złem Komorowje. Hartmut Leipner

Ze Złego Komorowa/Senftenberg. Kšuty termin w kalendarje Serbskeje wósady jo kužde lěto w awgusće serbsko-nimska namša we złykomorojskej Serbskej cerkwi. 39 namšarjow zbliska a zdaloka – mjazy nimi teke wótere namšaŕki w serbskej drastwje – jo pśichwatało 14. awgusta na 13. dwójorěcnu namšu nowšego casa w tej cerkwi, kótaraž zbytk lěta słužy ako bergaŕski dom. K drugemu razoju jo se swěśiła lětosna Bóža słužba ako ekumeniska, rozměj na mšy stej pśepšosyłej gromaźe ewangelska a katolska wósada we Złem Komorowje. Liturgiske nawjedowanje stej měłej ewangelski faraŕ Manfred Schwarz a faraŕ Udo Jäkel wót katolskeje wósady swětego Pětša a Pawoła. Na wupokazanu wašnju su sobu statkowali dr. Madlena Norbergowa z cytanim, kantor Wilfried Wilke na piano a Ginter Pawliš pśi organizaciji.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś