Wót źěła Herrnhutarjow w Dolnej Łužycy

Awtor: Katalin Porackojc stwórtk, 11. awgust 2022
Na pśednosk wó Herrnhutarjow jo wjele duchownych pśšło. K. P.

Z Města/Cottbus. Alfred Roggan jo julija pśednosk žarźał w Serbskem muzeju, wó Herrnhutskej bratšojskej wósaźe a jeje źěłu we Łužycy, na zachopjeńku zwětšego duchownym publikumom. Wujšło jo jogo slěźenje we wósebnym zešywku w seriji Cottbuser Blätter pód titlom „Diaspora - źěło Herrnhutskeje bratšojskeje wósady w serbskej Dolnej Łužycy (1751–1858)“.

Góźba jo był 300. jubilej górnołužyskego městaška Herrnhut, kenž jo słušał tencasnemu kněžkoju, Nikolausoju groloje von Zinzendorf. Wón jo wuběgnjonym Českim bratšam z Morawskeje asyl pśizwólił na gruntach swójeje jsy Berthelsdorf a bratšojstwo jo pódla teje jsy koloniju Herrnhut („Obhut des Herrn Jezus“) załožyło. Z pódpěru Zinzendorfa jo se z togo reformaciskego bratšojstwa wuwijało pietetiske duchowne gibanje Herrnhutskich, kenž jo w běgu casa špjeńc we wócyma sakskeje lutherskeje cerkwje wordował. Zinzendorf bu ze Sakskeje wugnany, druge bratšy su wuběgnuli do Böhmisch-Rixdorfa pla Barlinja.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś