Mósćańske źiśi su wšykno wó bajkach wuknuli

Awtor: Klaudia Schwewlisowa stwórtk, 04. awgust 2022
Staśiwy su byli wósebnje zajmne za te źiśi. Foto: Christin Englichowa

Z Mósta/Heinersbrück. We tyźenju wót 18. do 22. julija smy se we hortowej źiśowni „W znamjenju lipy“ zaběrali z bajkami a powěsćami. To smy gótowali w ramiku ferijowego zaběranja. Smy słyšali bajki, wótkubłaŕki su je pśedcytali a wucowali. Wóni su je z wobrazkami wulicowali a su teke bajali to, což su znali ze zakładneje šule abo wót prědownikow. Awtorka pśinoska jo pśinjasła figurki, kótarež jo sama basliła. Z tymi figurkami a z wjele fantazije smy se zanurili do swěta powěsćow! Smy se kradu zaběrali z błudnikami a ze pśezpołdnicu. Za nich smy se wósebnje zajmowali. Toś smy z glinu kreatiwnje baslili błudniki, za naše śpy doma. Smy wobraze mólowali a pśipórali bajkowe nalipki w našych kupkowych śpach. Smy pón wót nich powědali w serbskej rěcy z pomocu našych booki-pisakow. Na taki part móžomy wšednje zwucowaś te serbske mjenja bajkowych póstawow, a se wopóznawaś ze wšednymi rěcnymi wobrotami a słowami. Wóni su wšuźi w našej hortowej źiśowni. To nam napóra wjele wjasela, a móžomy agěrowaś we dwěma rěcoma.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś