Pśeśiwo nowemu wirusoju hyšći njamaju dosć šćěpjeńskego seruma

Awtor: K. P. stwórtk, 04. awgust 2022

Z Barlinja/Berlin. Južo dlej ako dwa lěśe łazy corona-wirus pó swěśe a jo hyšći ducy we wšakich wariantach abo mutacijach. Eksperty su tencas warnowali, až w pśiroźe cakajo wěcej wirow, tak pomjenjony coonosy (Zoonosen), kenž mógu wót zwěrjetow do cłowjeka pśeskócyś, mutěrowaś a pótom dalšne epidemije abo pandemije wubuźiś. A tak jo to pśišło.

Mjaztym jo teke Swětowa organizacija za strowotu (WHO) wuwołała strowotne nuzowe połoženje mjazynarodneje wuznamnosći (Gesundheitliche Notlage mit internationaler Tragweite) a Robert-Koch-Institut (RKI) stawnje wudajo licby padow – a to nowego wirusa dla. MPX-wirus (Monkeypox Virus) pśenosujo nałpowe poki, schórjenje, kenž pla wětšyny cłowjekow milnje pśeběgujo a wót samego žyjo. Ale za źiśi a wósobow ze słabym imunowym systemom móžo wirus wjelgin tšachotny byś.

Nałpowe poki se pśenosuju wót kóže do kóže, pśi wuskem kontakśe, tak ako wobejmjeśu, masěrowanju, póškanju a seksu - wósebnje gaž druga wósoba ma južo symptomy ako wusypowanje, tšocki, puchoŕki abo rany na rukoma, nogoma, brusće, woblicu, w gubje abo na genitalijach.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś