Kurs jo połny, něnto wšykne pilnje wuknu

Awtor: Madlen Domaškojc stwórtk, 04. awgust 2022
Serbski promšt Jan Malink n. w. (we běłem zglě) wuwita Fabiana Kaulfürst kursistow Serbskego instituta w Rakecach. © Sorbisches Institut

Z Budyšyna/Bautzen. W slědnem tyźenju jo na Serbskem instituśe zasej zachopił lětosny Lěśojski mjazynarodny kurs za serbsku rěc a kulturu, kótaryž buźo až do 6. awgusta w Budyšynje. Pódla jo 52 wobźělnikow, stakim su wšykne městna wobsajźone. Zajmce pśidu z Benina, Českeje republiki, Francojskeje, Italskeje, Japańskeje, Pólskeje, Ukrainy, USA a zawěsće teke z Nimskeje.

Prědny raz jo pśišła ceła kupka pótomnikow serbskich wudrogowarjow z Texasa na kurs. Teke někotare Kašuby su pódla. Mjazy wobźělnikami su teke študańce slawistiki, pśijaśele Serbow z Českeje a Łužycanarje. Wiźeś jo, až późěl slawistow na kursu jo niska. Někotare kursisty su wóspjet pódla. Kursisty su mjazy 20 a 75 lětami stare. Dr. Fabian Kaulfürst, rěcywědnik w Serbskem instituśe jo głowny zagronity organizator kursa.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś