„Nejglucnjejše lěta mójogo žywjenja“

Awtor: Andreas Kirschke stwórtk, 21. julij 2022
Napinajuce cytanje jo było pětk we Wochozańskej Šwjelinej brožni. Wudawaŕka Anett Brězanec jo pśedstajiła „Dnjownik Bogumiła Šwjele“ Tam pódla był jo teke enkelsyn dr. Dietrich Šwjela z Essena. Foto: A.K.

Wochozy/Nochten. Wochozy sebje wobchowaju dopomnjeśa na serbskego fararja, redaktora a rěcnego slěźarja Bogumiła Šwjelu (1873-1948). Wó tom jo znaniło teke cytanje pětk wjacor we Šwjelinej kulturnej brožni. Wudawaŕka Annett Brězanec, historikaŕka a wjednica Serbskego kulturnego archiwa, jo pśedstajiła swóje knigły „Ze wšednego dnja serbskego fararja. Dnjowniki Bogumiła Šwjele, Gotthold Schwela 1897–1945“. Pśepšosyli su Ludowe nakładnistwo Domowina (LND), Serbski institut a towaristwo Šwjela-brožnja Wochozy. Michał Nuk, lektor w nakładnistwje, jo cytał w serbskej a nimskej rěcy. Něźi 30 zajmcow zbliska a zdaloka su pśichwatali. Mjazy nimi su byli dr. Dietrich Šwjela z Essena a dr. Gerat Šwjela z Erfurta, wobej enkelsyna fararja, ako teke źowka a syn tśeśego roda.

„Wochozy su byli na mójog stareg nana glucne casy. Wósada jo jogo lubowała a teke pśipóznała. “, jo wulicował Dietrich Šwjela. „Naš starki jo měł dobre zacuśe za pśedsudk pśeśiwo Serbam.“

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś