Su stajali bom a stśělali hodlarja

Awtor: Maks Bagańc stwórtk, 30. junij 2022
Z widłami traktora a powrjozami su stajili majski bom. Foto: Wilfried Halbasch

Z Barbuka/Bärenbrück. Južo srjejź apryla jo młoźina z Barbuka se pódrězała majski bom w bliskej góli. Za tym až su tu chójcu tam na městnje wobělili, su młodostne pytali za schowom w bliskosći jsy. Až do soboty, 30. apryla, jo štom tam schnuł, pón su młodostne jen wótholowali.Pótom su gólcy a źowća młoźiny wuwili jedłowy wěnk pśed młoźinskim klubom. Wjacor, na kóńcu togo pśigótowanja, su młodostne jěli do Mósta, aby swěśili z tamneju młoźinu reju do maja. Njeźelu dopołdnja su pón pśigótowali swój swěźeń pśi sportnišću, źož su połdnjo stajili 25 mejtari wusoki majski bom. Barbukarje kuždego starstwa su młoźinskej kupce z tym pomagali a traktor z wjelikimi widłami jo pódpěrał štom.

Wótpołdnja jo pón zachopił majski swěźeń w pśijaznej runźe z wěcej ako 70 gósćimi. Źiśi su se rozwjaselili na skokańskem groźe a wejsna młoźina jo pśedawała tykańc a grilowe měso, piwo jo póbitowała wejsna kjarcma.

Stśělbowe wuběźowanje z prokawu jo dobył Schomberojc Julian wót barbuckeje młoźiny. Wón jo wótstśělił drjewjany wopon z hodlarjom a tak dobył dwě wjelikej flašy sekta a titel krala stśělby.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś