Młoźina wjaseli se na swěźenje

Awtor: Maks Bagańc stwórtk, 30. junij 2022
Młodostne a starše pomocniki su stajili majski bom wesrjejź jsy a pó tradicionelnej wašni z drjewjanymi palami. Foto: Tim Schmidt

Z Mósta/Heinersbrück. Wěcej ako 50 wobydlarjow jo pśisło wótpołdnja njeźelu, 1. maja, aby tudy swěśili z wejsneju młoźinu stajanje majskego boma. Jo zazněwała ludowa a šlagrowa muzika z bokse, su pśedawali piśa a grilowe měso, a młode žeńske z młoźiny su se pokazali we wšednej serbskej drastwje.

Akle dopołdnja su młodostne a pomocniki ze jsy wuryli źěrku za bělonu a 16 mejtari wusoku chójcu. Połdnjo, pó tradicionelnem stajanju z drjewjanymi palami, jo ten majski bom stojał na naměstnje mjazy wognjoweju woboru a gmejnskim centrumom. Bom jo měł nimsku chórgoj a brjazu na špicy, a młode brjaze su teke wobdali štom pśi zemi. Wěnk z jeglinow jo młoźina wupyšniła z kwětkami a pisanymi banśikami, pśisamem 12 mejtari dłujku girlandu su wuwili z jedłowych gałuzkow. Pśedewšym źowća z młoźiny su se w běgu tśich dnjow starali wó to.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś