Doškrabki wót swěźenja w Slěpem

Awtor: Horst Adam stwórtk, 30. junij 2022
Rědna a temperamentna muzika kupki z Macedoniskeje jo pśiglědarjow wabiła do reje.

Wokoło 6.000

woglědari su licyli

Na tśich dnjach wót 17. do 19. junija jo se wokoło 6.000 luźi woglědało wšo to, což jo se stało na swěźenju k 750-lětnemu wobstaśeju Slěpego, kótarež jo było zwězane z mjazynarodnym swěźenjom dudakow z Łužyce a młogich krajow. Nejwětšy nawal pśiglědarjow jo był njeźelu. Górcota njejo jich wótźaržała.

Pśeśěg tak dłujki ako hyšći zednje

Góźinu dłujko jo śěgnuł njeźelu swěźeński pśeśěg pó jsy. Hyšći žednje pśi drugich swěźenjach w Slěpem njejo wón był tak dłujki, su luźe gronili. Dogromady wokoło 750 źiśi, młodostnych a dorosćonych jo we pśisamem 50 wobrazach pśed-stajiło historiju a źinsajšne žywjenje w slěpjańskej wósaźe. Pśi tom jo stojało to serbske we srjejźi – z wjele, wjele ludowymi drastwami.

Jo prjatkował

w sedym rěcach

Te, ako su pśišli njeźelu na swěźeńsku namšu, su słyšali to prjatkowanje Manfreda Hermaša w sedym rěcach, ga w engelskej, ukrainskej, pólskej, českej, nimskej, górnoserbskej a slěpjańskej serbskej rěcy. To njejo pak było to cełe prjatkowanje, ale pśecej jano pasaže.

Pśiduce swěźenje

su južo póstajone

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś