„Comy jano flašku wina kupiś“

Awtor: Marion Hirche stwórtk, 30. junij 2022
Günter Oster jo wujasnił swóju winicu. Foto: Marion Hirchowa

Z Wóseńcka/Klein Oßnig. Skóńcnje zasej wulět na kraj! Na drugem junijowem kóńcu tyźenja jo wušej 100 bramborskich zawódow a institucijow kazało na „Brandenburger Landpartie 2022“. Mjazy nimi jo było teke dwanasćo gósćowarjow z Chóśebuza a wokrejsa Sprjewja-Nysa.

Günter Oster a Christiane Gernertowa stej byłej mjazy gósćowarjami. Wónej stej w lěśe 2020 kupiłej winicu wót Martina Krausa. „Smej kśěłej pópšawem kupiś jano flašku wina a pón smej wiźełej, až jo kśěł wobsejźaŕ swóju winicu pśedaś. Wino a kubło pasujotej gromadu a tak smej se rozsuźiłej, to wopytaś z tym kubłanim wina“, se domarkujo Günter Oster. Martin Krause jo nasajźił 2010 2.000 winowych keŕkow na tamnej górce. Pśi wobchójźowanju z něntejšnym hobbyjowym winicarjom Günterom Osterom su pśisłucharje zgónili, až su how južo pśed 600 lětami eksistěrowali winowe keŕki a až su w lěśe 1850 wopśestali how wino zgótowaś, dokulaž njejsu mógali konkurěrowaś z tymi słodšymi grankami z drugich wokolinow, kótarež su hyšći lěpjej słoźeli.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś