Tśi raze su na tom dnju stajali majski bom

Awtor: Maks Bagańc stwórtk, 30. junij 2022

Z Janšojc/Jänschwalde. Wjele jo janšojska młoźina wugbała, aby dojśpiła titel nejrědnjejšego majskego boma, lětosa pak njejo se jej to raźiło. Južo srjejź februara su młodostne holili chójce z góle, aby derje schnułej na dwórje we jsy.

Pětk, 29. apryla su gólcy zwězali tej štoma a tak pśigótowali 32 mejtari wusoki majski bom. Pśed młoźinskim klubom su źowća na tom dnju wili wěnk z jeglinow za tu gnujucu konstrukciju. Wěnk jo měł wjele banśikow w barwach serbskeje chórgoji. Skerjej śańka girlanda jo była kumštna, za to pak su pśicynili wjele brjazynych gałuzkow, aby pśerědnili zwězanej štoma. Wušej togo su pśipowjesyli nimsku a serbsku chórgoj pód brjazu na špicu.

Njeźelu su młode muske wopytali stajiś ten wupyšnjony majski bom na łuce pśed Labšojc kjarcmu w Pipanojcach. Za to su wužywali jabriki a drjewjane pale ako tradicionelne srědki. Starše nazgónite muske ze jsy su gólcam dopołdnja k pomocy byli, weto jo, w běgu stajanja, pśisamem połojca boma wótknyknuła.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś