Husański młyn jo špenděrował piwo

Awtor: Max Baganz stwórtk, 23. junij 2022
Metalowe pale za stajanje majskego boma maju wósebne špice za stabilizaciju.Celina Szonn

Z Noweje Jsy/Neuendorf. „Smy až do zajtša 1. maja sejźeli pśi našom majskem bomje, za tym až smy jen stajali“, wulicujo Emily Neumannojc, jadna wót tych tśich šefowkow tudejšeje młoźinskeje kupki. „Smy zapalili wognjowu tunu, něchten jo grał na gitarje a smy wjele spiwali.“ Wóna jo spokojom, až su se pśigótowanja a stajanje teje běloneje chójce tak derje raźili. Z małeju brjazu jo ten pśisamem 23 mejtari wusoki był a stojał pśi grajkanišću, za stareju wognjoweju woboru jsy. Stwórtk, pśed stajanim 30. apryla, su źowća młoźiny a starše žeńske wili wěnk pśed młoźinskim klubom. Jen su wupyšnili z brjazowymi gałuzkami a banśikami w serbskich barwach. Jo wósebnosć w Nowej Niwje, až njewužywaju škrjokowe gałuzy za to. Teke štom majskego boma su wupyšnili z małymi brjazami. Lětosa pak su dłujko pytali, dokulaž gałuzki brjazow hyšći njejsu byli dosć zelene.

Sobotu wótpołdnja su se młodše a starše Nowsanarje zmakali, aby stajali bom z metalowymi palami. Pótom su grilowali a natocyli 50 litrow dłujki sud piwa, kótaryž jo Husański młyn špenděrował.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś