Ten nejwušy majski bom jo lětosa teke nejrědnjejšy

Awtor: Max Baganz stwórtk, 23. junij 2022
Kamerady wognjoweje wobory pśi stajanju. Foto: Diana Prielowa

Z Rogowa/Horno. Sobotu, 30. apryla, su Rogowarje stajili swój majski bom, ako jo něnto dobył titel nejrědnjejšego w cełej Dolnej Łužycy. Z wěcej ako 27 mejtarjami, gaž se sobu licytej brjaza na špicy a serbska chórgoj nad njeju, jo lětosa teke był nejwušy bom, ako su wobźělniki na wuběźowanju stajali. Južo w měrcu su Rogowarje jen pódrubali a bělili. Girlanda jo była 22 mejtari dłujka a teke dwa wěnka stej wupyšniłej dłujku chójcu. Za tu pyšnosć su wejsanarje wužywali chójcowe gałuzki, tak ako módre, cerwjene a běłe banśiki. Pśigótowali su to źeń pśed stajanim na dwórje gmejnskego centruma. Na kóńcu su młodše a starše wobydlarje gromadu sejźeli a pizzu jědli.

Stajali su majski bom wótpołdnja pśi dobrem wjedrje a tradicionelnje z drjewjanymi palami. Ceły maj jo stojał najsy mjazy wognjoweju woboru a cerkwinym centrumom jsy.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś