Wóna ma južo wšake nazgónjenja w serbskem swěśe

Awtor: Katalin Porackojc stwórtk, 23. junij 2022
Katalin Porackojc, nowa redaktorka Nowego Casnika, na Serbskem swěźenju w Měsće. Foto: Michael Helbig

Z redakcije/Redaktion. Katalin Porackojc, 39 lětna Chóśebuzaŕka som, ze hungorskimi a serbskimi kórjenjami a ze swójźbu we błośańskej jsy Wjerbnje. Pó abiturje na Dolnoserbskem gymnaziumje 2002 som se pórała do Lipska na krotki studium pódwjacorneje slawistiki a rusistiki, aby se pó lětom wrośiła do domowniskeje dolneje Łužyce. Pópšawem som wótkubłana turistiska asistentka, ale w běgu mójogo žywjenja som na wšakorakich pólach źěłała.

Rada se dopomnjejom na starych casach, źož som za wšake serbske institucije źěłała, mjazy drugim za Domowinu a Serbski rozgłos. Pśi nagrawanju młoźinskego magacina „Bubak“ abo źiśecych słuchograśach za serbske radijo som wjele chachała a špos měła z něgajšnymi koleginami, tak ako pśi wustupach někakich źiwadłowych kupkow.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś