Dalšne wjeraški

Awtor: Stefanie Krawcojc srjoda, 08. junij 2022

W juniju buźo za serbske kśesćijany bogaty program, wóte dnja 11. a 12. junija Serbski cerkwiny źeń w Bukecach (Hochkirch). Wón zachopijo sobotu zeger 14:00 w cerkwi, pó kafejpiśu powěda zeger 15:30 stawiznaŕka Lubina Malinkowa wó nabóžnem žywjenju w Bukecach. Njeźelu jo zeger 10:00 namša, pótom wobjed a zeger 14:30 pśedstajiju oratorij „Pódlěćo“ (Pśedlěśe). Cerkwiny źeń jo źěl „Lěta Kócora a Zejlera“. Rozmjej: Komponist Korla Awgust Kocor (1822–1904) a basnikaŕ Handrij Zejler (1804–1872), organizatora serbskego muzikowego žywjenja, stej pisałej cyklus oratorijow „Počasy – Die Jahreszeiten“. Kocor a Zejler stej se orientěrowałej we tych oratorijach pólětnych casach – nalěto, nazyma a zyma su dostali swóju stwóŕbu. Lěśe stej źěliłej do dweju źěłowu: Jadnomu oratorijoju se groni „Pśedlěśe“(Podlěćo), drugemu „Žni“ (Žně). To wótpowědujo žywjenjeju burow. Prědny źěł buźo dožywiś w Bukecach.

Sobotu, 25. junija, jo w cerkwi w Drjejcach zeger 18:00 koncert Siegfrieda a Olivera Fietza.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś