„Cerkwje su wótwórjone rumy za wše!“

Awtor: Konstanze Kušcyc srjoda, 08. junij 2022
Serbski pěsnaŕ Bernd Pittkunings jo njeźelu wjacor wustupił w Dešańskej cerkwi. Foto: K. Kušcyc

Z Dešna/Dissen Swětkownicu su tek w Chóśebuzu wótwórili Bóže domy na „19. Noc wótwórjonych cerkwjow“. Tudy jo se dogromady źaseś cerkwjow wobźěliło, teke katolskej cerkwi a nowoapostolski Bóžy dom a Dešno. Moto jo było „Cerkwje su wótwórjone rumy za wše!“, a toś jo kužda cerkwja, kótaraž jo pódla była, wósebny program pśigótowała. Stakim su wóni dali doglěd do wšednego dnja wósady.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś