Su pyšnili wrota a swěśili swětki

Awtor: Stefanie Krautz srjoda, 08. junij 2022
Stary nałog, swóje wrota k swětkam z lebinami pyšniś, woplěwa hyšći pór luźi we našych jsach. Górjejce jo Pěskarjowy dwór w Janšojcach, spózy Eckertojc dwór w Turjeju a na pšawem boku Turjańska cerkwja. Fota: S. K.
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś