Stupny stwórtk z kšasneju namšu

Awtor: Astrid Schramm stwórtk, 02. junij 2022
Z Kokrowa/Kackrow. 26. maj– kaki kšasny stupny stwórtk. Smy se južo tak na namšu wjaselili. Tu su swěśili w Kokrowje srjejź jsy. Wjele pilnych pomocnikow jo wšykno kšasnje pśigótowało. Ławki za młodšych namšarjow, stoły za tych póstaršych: Kuždemu jo se to spódobnje wugótowało. Rědnje, až smy se mógali z Popojskeje a Gołkojskeje wósady pód bomami w Kokrowje na namšu zmakaś. Pozawnowy chor wósadowu jo grał tradicionalne a moderne štucki. Młoge su se pósmjejknuli pśi titelnem spiwje wót „Games of Throns“. Na namšy su se pśecej zasej namakali w kjarližach a teke w prjatkowanju smužki a słowa kołowokoło „Kněz nejwušy“, „Kral“, a „krona“. Wóne słowa su pśecej byli zwězane z lubosću, swětłom, pšugami, chwalenim, cesću, wutšobu, słyńcom, luštnje byś a se wjaseliś. To klincy optimistiski na kóńcu jatšownego casa. Stupny stwórtk ako znamje za górjejstawanje a do njebjastupjenja ku Bóžemu nanoju, to zlubijo nam naźeju a połnu dowěru za wšo, což pśiźo. Mócny trošt za wěrjecych. Smějomy wjasołe byś. Namšarje su se wjele smjali pśi kafejpiśu a se wulicowali. Jo to było kšasne dopołudnjo.
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś