Su prezentěrowali fiblu ze 17. stolěśa

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 26. maj 2022
Wjednica Šule za dolnoserbsku rěc a kulturu, Uta Hentšelowa (lěwa), Hartmut S. Leipner (srjejźi) a Michael Ermel.Matthias Nerenz Repro: NC

Z Kalawy/Calau. Na wósebne zarědowanje pśepšosyło jo Spěchowańske towaristwo za serbsku rěc w cerkwi z.t. stwórtk, 19. maja do kalawskeje Serbskeje cerkwje pśi góźbje nowowudaśa prědneje serbskeje fible. Pśed wěcej ako 350 lětami běšo ceptaŕ Juro Ermel w Kalawje wudał prědne serbske ABC-kniglicki. Nimska wušnosć jo je dała pśeśiwo wótšym protestam serbskich a nimskich měsćanarjow Kalawy konfiscěrowaś a dopołnje znicyś. Weto jo se wuchował jaden jadnučki eksemplar Ermelowych ABC-kniglickow lěta 1671. Toś te jo spěchowańske towaristwo něnto wudało ako faksimilowy śišć z wědomnostnym nastawkom profesora Michaela Ermela. Profesor Ermel z Barlinja, kenž jo pótomnik ceptarja Jura Ermela z Kalawy, jo wó swójich slěźenjach źaržał ekscelentny pśednosk pśed pśisamem 30 pśibytnymi. Až prědna śišćana serbska šulska wucbnica srjejź 17. stolěśa jo była dolnoserbska a nic górnoserbska, jo wón ako wósebnje zajmny fakt wustajił.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś