Kochowy „Serski kral“ w Pólskej

Awtor: Marija Elikowska-Winklerowa stwórtk, 19. maj 2022
Tak wuglěda zešywk. Repro: MEW

Z Opole/Uopole/Opolí/Uppeln/Oppeln. Jo znate, až wjele luźi a wšake towaristwa w Pólskej se zajmuju za serbsku rěc, kulturu a stawizny. Pśed někotarymi lětami (2012) su na pśikład na iniciatiwu pólsko-serbskego towaristwa w Opolu „Pro Lusatia“ wujšli kniglicki „Serski kral – Łužycki król“ utopiska komedija našogo casa z pjera Jurija Kocha, napisana za hochosku źiwadłowu kupku w tamnjejšem dialekśe. Biografiju serbskego literata jo spisał a zestajił bibliografiju dr. Piotr Pałys, pśedsedaŕ opolskego towaristwa „Pro Lusatia“. Kus jo se śišćał dwójorěcnje: jo se ga pśełožył teke do pólskeje rěcy.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś