„Ty sy Serb, my trjebamy Tebje!“ – a ned jo ceptarił

Awtor: Andreas Kirschke stwórtk, 19. maj 2022
Jan Bart rad pśeběra łopjena ze staršymi pśinoskami wó Witaj-projekśe. Wót 1992 jo wón wšake nazběrał, źinsa ma wšake tłuste mapy z artikelami.

Z Budyšyna/Bautzen. Arnošt Sykora jo był šejc w Malešecach, a jo se tam za Domowinu angažěrował. W samskem casu jo Arnošt Bart był w Brězynce pla Budyšyna wejsny zastojaŕ. 1912 jo wón słušał we Wórjejcach k załožarjam Domowiny a jo Serbow 1918 na měrowej konferency w Parisu zastupował. „Wobeju stareju nanowu som wusko dožywił“, wulicujo Jan Bart (89), roźony we Wujězdźe, wó prědownikoma.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś