„Ja musym pśecej mólowaś, hynac to njejźo!“

Awtor: Horst Adam stwórtk, 19. maj 2022
Te, ako su pśišli na wótwórjenje wustajence, su se mógali wupytaś ako dar jadnu bildku mólaŕki.

Ze Serbskego domu/Aus dem Wendischen Haus. To jo było slědny tyźeń stwórtk wjacor skóńcnje zasej take pšawe a raźone wótwórjenje jadneje noweje wustajeńce w Serbskem domje – ga take, ako smy dožywili w casu pśed koronu: wokoło 50 gósći, wšykne dobreje mysli, rědny kulturny program a to nejwažnjejše: gódna nowa wustajeńca. Jo to pó załoženju Lodki pśed 30 lětami južo ta 126. ! Wóna jo myslona za serbsku mólaŕku a wuměłcowku Lenku Theurigowu (Helene Theurich), ako jo namakała ako wuměńkaŕka we Drježdźanach swóju nowu domownju.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś