Serbski muzej ma „party“

Awtor: Cordula Ratajczakowa stwórtk, 19. maj 2022
„Party w 21. lětstotku“ w Serbskem muzeumje. Na wobrazu jo žeńska z partu, słowakskeju kronu njewjestow, na głowje Simony Frantoveje, druga wótlěwa na fośe. Wóna jo słowakska telewizijna moderatorka. Foto: H. Šěnec
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś