Wu młodego procowarja Maksimiliana Hasackego

Awtor: Alfons Wićaz stwórtk, 12. maj 2022
Maksimilian Hasacki na starjejšyskem dwórje w Dešnje. Foto: A. Wićaz

Z Dešna/Dissen. Nalětne słyńco mě pśewóźujo, ako se do Dešna wupórajom. Ducy se na to spomnjejom, až jo sławny serbski rěcywědnik Arnošt Muka wót 1875 do 1910 pó Dolnej Łužycy drogował. Dešno jo wón ako „dolnoserbsku dušu“ pomjenił. Pśi wrotach z toflicku, napisaneju z mjenim Hasacki, pózastanjom. How som pla 24lětnego Maksimiliana Hasackego pśizjawjony. Wón a jogo někotare lěta staršy pśijaśel Gregor Kliem, roźony Dešanaŕ a muzikowy redaktor serbskeje redakcije rbb, stej póstarcyłej rěcny pilotowy projekt „Zorja“ ze zaměrom, we jsach Dolneje Łužyce rewitalizěrowaś dolnoserbsku rěc.

„Zorja“ su pódobny projekt ako „Witaj“

„Dobry źeń, buźćo wutšobnje witane!“, tak ten 24lětny mě pśijaznje póstrowijo. Jogo woblico se rozbytšnijo z elanom a energiju, aby ten projekt wuspěšnje pśewjasć mógał. „Wón ga jo pódobny witaj-projektoju, metoda, teke dorosćonym pśez imersiju spśistupniś dolnoserbsku rěc, a nic jano pśez wucbnicu a gramatiku, ale wósebnje pśez wobstawne mjazsobne powědanje“, wón rozkładujo, ako se pšašam za projektom „Zorja“.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś