Žycym tebje, aby se tebje derje šło a strowy był

Awtor: Bernd Pittkunings stwórtk, 12. maj 2022

Žycym tebje w kuždem nastupanju, aby se tebje derje šło a strowy był, tak ako twójej dušy se derje źo. (3. list Jana, 2)

Tak jo muž na kóńcu prědnego stolěśa, kenž se pomjenjujo „starosta“, nam howacej njeznatemu Gajoju pisał. Pisaŕ jo w młodych kśesćijańskich wósadach ako duchny wjednik pśipóznaty. Togodla jo mužow do kraja pósłał, aby misioněrowali. Take trjebaju pśi tom materielnu pomoc wósadow. Ale Diotrefes, kenž co we wósaźe Gaja pśedstojaŕ byś, zadora tomu pśez to, až pśeśiwo nim źěła a jich samo z wósady wuzamknjo.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś