„Pytajśo Łužycy to nejžlěpše“

Awtor: Hartmut Leipner stwórtk, 12. maj 2022
Faraŕ Scheufele (drugi wótpš.) wót kórjeńskego centruma na dnju dialoga, faraŕ Christoph Otto (pšawy), Jana Drewsowa (druga wótl.), zagronita za zjawnostne źěło w chóśebuskem cerkwinem wokrejsu a Wilfried Brödno (lěwy), decernent za kubłanje wokrejsa OSL. Foto: A. Kirschke

Z Kórjenja/Kahren. Z motom „Pytajśo Łužycy to nejžlěpše“ jo kazał Centrum za dialog a pśeměnjenje ewangelskeje cerkwje wałtoru 3. maja 2022 do Kórjenja na rozgrono dla zwiska strukturneje změny z kubłanim. Jadnab 20 luźi z politiki, cerkwje a kubłanja su diskutěrowali pód nawjedowanim Barbary Hackenschmidtoweje wót źěłowego zjadnośeństwa Ewangelske kubłanje za dorosćonych z. t.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś