Wejsanarje stajali majske bomy, samo w Africe

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 12. maj 2022
Rubyński majski bom ma pyšne banty. Foto: K. KušcycTo teke jo radowiski bom – lěpjej gronjone: majski bom, kótaryž jo Radowizaŕ stajał w Namibia. Wjele zelenego wót bomow njejo měł, wenk jo toś pśigótował z piwowych tejzkow. Foto: Roland AltkrügerŽylojski bom stoj pśi wognjowej woborje. Foto: J. Mahlerojc

Jo radne pjekorjenje było, ten bom stajaś.

Foto: Roswitha Altekrügerowa

Majski bom stoj pśi grajkanišću. Radowiski majski bom. Jen su stajali 1. maja, pótom su wejsanarje zgromadnje sejźeli a grilowali. Foto: K. KrječmarjowaTa dłujka girlanda za gołbinski majski bom. Foto: Dajana VolkmannojcWe Hochozy. Foto: D.-S. ŠejcowaHow maju bramborsku fonu.Blisko wognjoweje wobory su stajali Husańske swój majski bom.wLětosa maju bom k 1. majuWe Husu su wzeli štryki

Z Hochoze/Drachhausen. We tej jsy jo młoźina dnja 30. maja pyšniła majski bom a stajała. Jadnab 30 młodych luźi jo se wobźěliło. We tych dnjach prědk togo su holili gałuze škrjokow a brjazu. Źowća su wili wěnk.

Prědnego maja jo młoźina pšosyła drugich wejsanarjow na grilowanje a piśa.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś