BÓŽE SŁOWO

Sy pśijaśel?

Awtor: Katharina Köhlerowa stwórtk, 14. apryl 2022

Znajoš to: Něcht Śi groni, mjazy Wama: „Cu byś twój nejlubšy pśijaśel.“ Druge to słyše. Co se sta? Jezusoju jo se tak šło. Cytamy pla Markusa: A k njomu pśistupištej Jakub a Jan, Cebedejowej syna, a źaštej: Hucabnik, mej kśěłej rad, aby ty nama cynił, což mej śi pšosyś buźomej. Wón pak źašo k nima: Co wej cotej, aby ja wama cynił? A wónej źaštej k njomu: Daj nama, aby mej sejźełej jaden k twójej pšawicy, a drugi k twójej lěwicy we twójej kšasnosći. (Mark. 10, 35-37).

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś