W januarje se koncentrěruju na ptaškowu swajźbu

Awtor: Jost Schmidtchen stwórtk, 27. januar 2022
Tak wita źiśownja „Słynjaško“ źiśi a starjejše. Fota: Jost Schmidtchen
Taku dekoraciju su źiśi baslili za swóju ptaškowu swajźbu.

Z Trjebejc/Trebendorf bei Forst. „Južo w prědnem januarskem tyźenju smy z tym zachopili, źiśi na ptaškowu swajźbu pśigótowaś“, jo rozpšawiła wótkubłaŕka Elke Lisowa ze źiśownje „Słynjaško“ w Trjebejcach. „Ten swěźeń ga jo za te małe wjerašk w zymskem mjasecu januar.“ Trjebejcańske źiśi źiśeceje zagrodki su se wótpowědnje starstwoju do pśigótowanjow zapśěgnuli. Za te wětše jo wšykno na wěcej wótměnjaty part wótběgowało. W prědnem rěźe su zwucowali spiw za ptaškowu swajźbu. Tśi štucki su se spiwali w serbskej rěcy, to jo tudy wót pór lět tradicija.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś