Tobias Unger z Hochoze jo nowy zagronity za młoźinu pla Domowiny

Awtor: Horst Adam stwórtk, 27. januar 2022
Tobias Unger 2019 na superkokośe w Mósće. Foto: Stefanie Krawcojc

Z Chóśebuza/Cottbus. Ku tym 40 kupkam a 25 towaristwam z dogromady wokoło 2.500 cłonkami, ako pśisłušaju Domowinskej župje Dolna Łužyca, słuša tež wósym młoźinskich kupkow z něźi 400 zapisanymi cłonkami. Wušej togo maju w dalšnych kupkach – na pśikład w Janšojcach a na Górach – a młogich towaristwach a zjadnośeństwach – ako na pśikład we Wjerbnje, Bórkowach, Nowej Niwje, Kózlach abo Popojcach – teke hyšći bejnu licbu młodych a młodšych cłonkow.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś