Helmut Hantšo, prědny licho wuzwólony šołta w Slěpem, jo wumrěł

Awtor: Wolfgang Goldstein stwórtk, 13. januar 2022
Helmut Hantšo (1938-2021) w jogo běrowje 1994. Foto: archiw (NC)

Ze Slěpego/Schleife. Spomnjeśa a naglědanje stej žrědle, z kótarejuž dobydnjomy móc. Z teju móžomy nawuknuś, měriś naš wid na to pśichodne, aby spóznali to wažne a trjebne, bźez togo, až zabydnjomy tych luźi, kótarež su nam pśigótowali tu drogu, kótarež su nas pśewóźili a wjadli. Lěcrownož njejsom jogo wjelgin cesto zmakał, jo Helmut Hantšo cesto był prezentny, gažkuli jo šło wó rozsuźenja za jogo a našu wjas Slěpe. Něnto pak jogo nidgy wěcej nje-zmakajomy.

Naroźony 29. nowembra lěta 1938, jo wón w lěśe 1990 wordował naš prědny šołta pó pśewrośenju 1989. Služyś swójej domacnej jsy a hyś w stopach swójich prědownikow jo jogo zapaliło. W samem casu jo wón se pśiwobrośił wšym nowym móžnosćam a nadawkam, bźez togo až jo zasuźił a zabył zachadnosć.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś