Serbski koncert k nowemu lětoju

Awtor: Fryco Ptašk stwórtk, 13. januar 2022
Sopran Juliane Šenkec (lěwa pśed orchesterom) a tenor Alexander Simoes ( slězy) stej byłej solista na koncerśe we Złem Komorowje. Foto: Fryco Ptašk Foto: Fryco Ptašk

Ze Złego Komorowa/Senftenberg. Slědnu njeźelu jo tudy wustupił Serbski ludowy ansambel ze solistami a baletom. To jo był nowolětny koncert, ako kužde lěto wordujo nowo zestajany. Źěkujomy se ansambeloju, a źěkujomy se źiwadłoju „Neue Bühne“, kótarež jo zmóžniło ten wustup. Zazněła jo muzika wšakich žanrow - Straussowe operety abo marš Radetzkego, spiwaŕske solisty a dalšne wěcy. Teke ludowa muzika jo pśipódla była, a stwóŕby serbskich komponistow. Z wjele temperamentom a rozbuźece, tak su wustupili. Jo, a zawěsće su se humor, eleganca a to wirtuozne graśe wšym zespódobali. To źiwadło jo njeźelu wjacor połne było, glědajucy na to, až dla korony njejsu směli wšykne městna wobsajźiś. Publikum jo mytował ten rědny wjacor z wjelikim a dłujkim aplawsom.

Ako sopran jo wustupiła Juliane Šenkec, ako tenor Alexander Simoes. Kristina Nerádowa jo moderěrowała, a Peter Wesenauer jo muzikaliski nawjedował. Impresije koncertow ansambela su ako filmowe sekwency namakaś na www.ansambl.de.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś