BÓŽE SŁOWO

Na nowe lěto

Awtor: Katharina Köhlerowa stwórtk, 06. januar 2022

Špruch na nowe lěto jo: Chtož ku mnjo pśiźo, togo njebudu ja hustarcyś. Jan 6, 37

Stare lěto jo zajšło, nowe lěto njejo hyšći pšawje how. Nowe nic njewordujo na prědnem dnju lěta. Teke my smy te stare. Dwě wěcy stej móžnej we tom casu: zamysliś se na něco, a se takim pśedewześam smjaś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś