Kak jo było lěto 2021 w Serbach?

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 06. januar 2022
Teke to jo było w lěśe 2021 móžno: Młoźina w Žylowje jo swěśiła kokota. Foto: Maks Bagańc
Majske bomy su stajali, źož šołty to njejsu zakazali. Nejrědnjejšy jo drje był we Hochozy. Foto: Iben Lotric

Lěto 2021 jo było wupominanje za wšych, kótarež lubuju zgromadnosć, nałogi a kulturu – což drje trjefi za wjele Serbow. Górke jo było za źiwadła. Wóni su dlejšy cas musali zacyniś, w Sakskej su kulturne institucije wót 22. nowembera 2021 zasej zacynjone dla korony. Serbski ludowy ansambel (SLA) jo jano mógał pěś mjasecow wustupiś, wupadnuli su tek Ptaškowe swajźby. Ansambel jo teke měł wažnu personelnu změnu: Judith Kubicec jo jen spušćiła, dirigentka jo pór lět dłujko była jogo intendantka. Na jeje městno jo stupił Tomas Kreibich-Nawka. W lěśe 2022 změjo ansambel jubilej, wón wobstoj mjaztym 70 lět.

W januarje jo górnikojska firma LEAG pśedstajiła swój nowy rewěrowy plan. Nejwažnjejša powěsć za łužyske jsy: Prožym njewordujo dewastěrowany, Miłoraske pak deje se pśesedliś dla Wochožańskeje jamy.

Łoni njejsu luźe gromadu stupili na woklapnicy, w Dešnje a Strjažowje su město togo rozdźělili „Klapac – Woklapnica raz hynac“. Na 28 bokach jo we zešywku było wšake relewantnego pśedstajone.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś