W galeriji su měli adwentski mark

Awtor: Maks Bagańc stwórtk, 30. december 2021
W Galeriji Fango su pśedawali wuměłstwo młodych Serbow, na pśikład wót Emily Bartholdojc a Helle Stoleccyc (stojeca za blidom). Foto: M. B.

Z Města/Cottbus. Dobra góžba, aby se do gód hyšći njewšedny darik wobstarał, jo była wjacor srjodu tyźeń. W Galeriji Fango jo chóśebuska iniciatiwa Kolektiw Wakuum wugótowała „Gódowne wiki za wuměłstwo na slědnu minutu“.

Wesrjejź swójeje wustajeńce jo Hella Stoleccyc, gromaźe z drugimi cłonkami kolektiwa, pśedawała wšake wěcy. Pódla jo był jeje nowy kalendaŕ a źiśecy kalendaŕ z mólbami wót Annelie Ćemjerec. Wobej jo lětosa wudawało nowe wuměłske drustwo Swobodny Społk. Mimo togo su póbitowali dalšne kreslanki Helle a źěła lipšćańskego wuměłca Ricaletto, flyery, tak ako cejdejki a zukowe platy kupkowu Berlinska Dróha a Hara Crash. Na drugem bliźe jo chóśebuska designerka Emily Bartholdojc (teke znata pód mjenim „Siggiko“) pokazała wšake drogostki, postowe kórtki a katalog swójich kreslankow. Wóna jo znata dla swójich ilustracijow w stilu japańskich „manga“, kótarež se cesto póśěguju na drastwy, powěsćowe figury a kulturu Serbow.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś