Su měli žlobikowe graśe pó reguli 3G

Awtor: Maks Bagańc stwórtk, 30. december 2021
Pśi sceniskem cytanju z Lukasowego ewangeliuma su młodostne ze jsow janšojskeje wósady pśedstajili figury gódownego tšojeńka.

Z Města/Cottbus. Za tym až jo serbska gódowna namša łoni jano online była, su serbske kśesćijany gódownicu zasej šli namšu w Serbskej cerkwi. Za to pak su se namšarje pó reguli 3G registrěrowali a nosyli nagubk. Jich jo jadnab 40 było, pór zajmowanych gósći jo teke pśišło.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś