To žywjeńske wjasele póstarcyś

Awtor: Andreas Kirschke stwórtk, 23. december 2021
Faraŕ Jörg Michel jo až do julija 2022 wakancny zastupowaŕ w slěpjańskej wósaźe. How stoj w Miłorazu. Foto: Andreas Kirschke

Z Miłoraza/Mühlrose. Wjas jo mócnje pótrjefjona wót Wochožańskeje jamy. Wětšy źěl tudejšych pśeśěgnjo do pódpołnocnego Slěpego. Tam nastanjo nowy Miłoraz. Druge kśě pśesedliś do Trjebina abo dalej pšec. Někotare wejsanarje kśě wóstaś we swójej starej domowni. Wóni maju naźeju, až Miłoraz wóstanjo. Wšykne su kuždy drugi tyźeń pšosone na cerkwine kafejpiśe w towaristwowem domje. Wót togo jo Andreas Kirschke powědał z fararjom Jörg Michel. Ten jo až do julija 2022 wakancny zastupowaŕ w slěpjańskej wósaźe.

Faraŕ Michel, wó co źo pśi cerkwinem kafejpiśu za Miłoraskich?

Comy ako wósada byś blisko luźam, blisko Miłoraskim a je pśewóźowaś. Miłoraz jo wót 1960ych lět pótrjefjony wót górnikojstwa. Z politiskim pśewrośenim jo była naźeja na dalejwobstaśe jsy, něnto zasej grozy wótbagrowanje. Dajo wšake kontrowerse. Njeglědajucy na nje dejtej weto byś chyla a městno za wuměnu a zgromadnosć.

Kak dłujko wobstoj to kafejpiśe?

Prědne zmakanje jo było kóńc oktobra, pótom kuždy drugi tyźeń.

Chto pśiźo na to kafejpiśe?

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś