Co jo serbske kulturne derbstwo?

Awtor: Serbski institut/ Maks Bagńc stwórtk, 09. december 2021
Wurězk z nowego wideo Serbskego instituta pokažo młodu Serbowku a symbole serbskeje kultury.   Screenshot: © Serbski institut (2021)

Z Města/Cottbus. Srjodu tyźeń jo Serbski institut wózjawił serbsku a nimsku wersiju wideo, kenž rozkładujo, cojo serbske kulturne derbstwo. Nastał jo jadnab źaseś minutow dłujki film we projekśe „Walorizacija serbskego imaterielnego kulturnego derbstwa w nimsko-słowjańskem konteksće“.

Wideo se měri na luźi, ako kśě se informěrowaś wó Serbach a kulturelnych wósebnosćach Łužyce. Powědaŕ(ka) wulicujo we njom, kak jo nastało źinsajšne kulturne derbstwo Serbow a kake perspektiwy ma w pśichoźe. Naglědniwego wugótowanja a wjele kompaktnych informacijow dla góźi se ten wideo ako wucbny material za šule, muzeje abo za drugich aktiwnych z kulturnego a politiskego wobłuka.

Na produkciji jo se wobźěliła Domowinska firma „DomPro“, gromaźe ze wšakimi serbskimi kulturnikami. Stefan Hanuš wót studija Serbski Konsum jo był zagronity za wizuelne wugótowanje, Jenny Hagemannowa, Theresa Jacobsowa a Ines Kellerowa wót Serbskego instituta su koncipěrowali wideo a pśinjasli tekst.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś