„DigiSerby“ su se online zmakali

Awtor: Maks Bagańc stwórtk, 09. december 2021

Ze serbskego interneta/Sorbische Internet-Community. Zachadnu sobotu jo Załožba za serbski lud wugótowała drugu digitalizacisku konferencu za Serbow. Hynac ako pśi prědnem zmakanju 2019 w Budyšynje jo se lětosa – pandemije  dla – wótměła online. Na platformje www.digiserb.de jo jadnab 55 luźi gromadu pśišło, aby se woglědało prezentacije k tematicy digitalizacije a serbskeje rěcy.

Konferencu moderěrował jo młody žurnalist Jakub Wowčer. Wón jo pśiwitał gósći w spódobnje ilustrěrowanych rumach programa „Spatial Chat“, kenž jo myslony za digitalne konference. Tam su se wobźělniki, opcionalnje z kameru a mikrofonom, pó wirtuelnej śpě pógibowali we formje barwojtych bublinkow.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś