We wšakich městach znanje toflicki wó Słowjanach

Awtor: Maks Bagańc stwórtk, 25. nowember 2021
W gasy „Windischenstraße“ we Weimarje su w srjejźowěku Słowjańy žywe byli. Wót 1799 do 1802 jo how Friedrich Schiller bydlił. Foto: M. B.

Z Weimara/Weimar. Młogim serbskim turistam jo zawěsće južo nadpadnuło, až su „Wenden“ teke zwenka Łužyce znate byli. Nic jano we něga połobskich stronach Limborskeje (Lüneburger Wendland) starcyjomy na to „wendiske“ derbstwo, na pśikład we mjenjach drogow a městnow.

W tencas słowjański wobsedlonem źělu Nimskeje, teke znaty ako „Germania Slavica“, su Słowjany (lěc Serby abo nic) casy stolěśa dłujko paralelnje a gromaźe z Nimcami žywe byli. Pódobnje pomjenjenjeju „Welsche“ za romaniskich susedow Nimcow na pódwjacor, jo se na pódzajtšo a na pódpołdnjo mě „Wenden“ etablěrowało.

Tak jo to teke było w Durinskej. Źinsajšny měsćański źěl Gery, Windischenbernsdorf, znani wó tom, tak ako Windischleuba blisko Altenburga. We Erfurtskej dajo „Wendenstraße“, na pódpołnoc města Apolda póchada mě historiskeje „Weinstraße“ teke wót „Wendenstraße“ a w starem měsće Weimara dajo „Windischenstraße“.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś