Budyšyńska Schadźowanka – lětosa w hybridnem formaśe

Awtor: Pětr Dźisławk stwórtk, 25. nowember 2021
Cłonki Sorabije Lipsk su na Schadźowance kabaret pokazali, w kótaremž pytaju tśi ryśarje (napšawo) za žrědłom cysteje rěcy. Germanizm (na stole) a anglicizm (w basenku) stej ju pak skazyłej. Foto: Darius Budar

Z Budyšyna/Bautzen. Pó łońskej premjerje jo se sobotna 147. Schadźowanka zasej w digitalnem formaśe wótměła. Korona-pandemije dla njejsu byli woglědarje w budyšyńskej měsćańskej hali „Króna“ dowólone. Organizatory su toś znowa zarědowali livestream pśez Youtube a móžnosći digitalnego „schadowanja“ na platformje schadźowanki. Z techniskich wušparanjow Schadźowanki 2020 su zagronity wokoło Załožby za serbski lud, Michała Cyža a režije – to stej Katka Pöpelec a Syman Hejduška – wuknuli.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś