„Cora – źinsa – witśe“

Awtor: Frank Matijašk stwórtk, 18. nowember 2021
Nowy flyer towaristwo za spěchowanje serbskeje rěcy w cerkwi 2021. Repro: STSCR

Towaristwo za spěchowanje serbskeje rěcy w cerkwi co wó swójom źěle informěrowaś a zajmowanych luźi motiwěrowaś, aby sobu gótowali. Za to dajo pódla info-blidow a pódla jich webboka www.serby-ekbo.de teke flyer. Pó někotarych lětach jo to notne było, jo pśed nowym śišćom wobšyrnje pśeźěłaś. Ten nadawk jo měło towaristwowe pśedsedaŕstwo na starosći. Wěsty cas jo to trało, až su wšykne, pó wěcej korekturach, spokojom byli. Nowe złožone łopjeno pósrědnijo wšo wažne krotko a w pśeglědnej formje. „WERBEstudio3“ jo pśi tom pśewzeło grafiske wugótowanje.

Rozrědowanje „cora – źinsa – witśe/gestern – heute – morgen“ su wobchowali. Pód „cora“ pśedstajiju pśeglěd wó Serbach a serbskich cerkwinych stawiznach. Pód „źinsa“ se pśedstajijo towaristwo za spěchowanje serbskeje rěcy w cerkwi. Informěrujo, ga a cogodla jo se załožyło. How teke nalicyju swóje aktiwity k pódpěrje pśi namšach, w rozgłosu a pśi wudaśu publikacijow.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś