Na njeźelu zamrětych

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 18. nowember 2021
Ako nałog jo, budu luźe tu njeźelu hyś na kjarchob a se mysliś na swóje njaboge. Na fośe jo wiźeś kjarchob w Brjazynje. Tuchylu njejo tam tak zelene ako na fośe, ale wšykno jo wurědnjone. Foto: Stefanie Krawcojc
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś