Wobogaśijotej serbske wósadne žywjenje a slěźenje

Awtor: Andreas Kirschke stwórtk, 04. nowember 2021
To wjelike wuznamjenjenje stej se zasłužyłej: Dnja 16. oktobra jo se pósćiło Malinkojc Trudli a Janoju Myto Ćišinskego 2021. Repro: NC

Z Budyšyna/Bautzen. „Přez Božu miłosć, přez dobru wyšnosć, přezSerbow lubosć“, stoj górnoserbski nad zachodom.Pismo dopomnjejo na twaŕ diakonata a Šule ewangelsko-lutherskeje wósady sw. Michała Budyšyn 1802. Dom jo teke duchna domownja za wědomnostnicu Trudlu Malinkowu (66) a jeje cłowjeka Jana Malinka (65), kenž jo był wót 2003 do 2020 serbski promšt (superintendent) sakskeje krajneje cerkwje. Gronko nad zachodom móžo derje za jeju twórjenja bogate žywjenje stojaś.

Wót wěcej ako 20 lět jo Trudla Malinkowa zagronita redaktorka serbskego mjasecnika „Pomhaj Bóh“. „Z wjelikeju angažowanosću wóna pišo a redigěrujo pśinoski k aktualnemu wósadnemu žywjenju ewangelskich Serbow a k jich stawiznam. Mimo togo jo knigły w bogatej licbje wudała“, jo cesćił dr. Edmund Pjech Budyšynaŕku w Lětopisu 2020.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś