Ewangelska zgromadnosć we Hainewalde

Awtor: Christiana Piniekowa stwórtk, 04. nowember 2021
Krotka pśestawka pśi drogowanju k sněgakowemu skokanišću. Foto: Lukaš Meyer

Z Hainewaldego/Hainewalde. Wót pětka, 22. oktobra, až do njeźele, 24. oktobra, jo se wótměł Serbski ewangelski kóńc tyźenja (SEKT) w Žytawskich górach w Hainewalde na tamnjejšem Eurohof. Pó połtera lěśe su se familije znowa mógali zmakaś k wjasołej serbskej gromaźe, aby spiwali, rozmyslowali, grali a drogowali. Organizěrowało jo kóńc tyźenja Serbske ewangelske towaristwo (SET) z jogo pśedsedarjom Matom Krygarjom, póchadajucym z Picnja, a Serbska promštownja z promštom Christophom Rummelom a sobuźěłaśeŕku Dianu Pašcyneju. Pśijěło jo 36 luźi, z togo jo było 22 źiśi a młodostnych wót źewjeś mjasecow až do starstwa 15 lět.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś