Beneficny koncert w Slěpem

Awtor: Nowy Casnik stwórtk, 04. nowember 2021
Kantor Björn Sobota ma orgele w cerkwi za kus domownje. Wón jo program koncerta zestajał.

Ze Slěpego/Schleife. Na reformaciskem dnju su pśewjadli we ewangelskej cerkwi w Slěpem muzikalisku beneficnu nabóžninu, z kótarejež pomocu kśě wobnowjenje orgelow zmóžniś. Te orgele su se natwarili w lěśe 1858 a mjaztym jo notne, až wóni se wobnowiju. Take źěło jo zakalkulěrowane na 300.000 euro. Pódla wupšosonych spěchowańskich srědkow musy wósada teke swójski późěl do gjarnca połožyś. Ten dej se pśispóraś pśez pósćiwanki a beneficne koncerty.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś