Banjawine rězbaŕstwo na farje w Dešnje

Awtor: Georg Zielonkowski stwórtk, 04. nowember 2021
Teke źowća (wótlěwa) Hannah, Caroline a Mila su se z wjaselim do rězbnjenja banjawow dali. Fośe: Georg Zielonkowski

Z Dešna/Dissen. W lěśe 2017 jo se swěśił 500. narodny źeń zachopjeńka reformacije. We dopomnjeśu na lěto 1517 jo to nałog, až wěriwe spušćiju cerkwju kužde lěto na reformaciskem dnju zeger 15:17, aby wence zaspiwali „Ein feste Burg ist unser Gott“.

„Gaž na reformaciskem dnju akle wótpołdnja namšu pšosymy, to ga by musali pópšawem južo dopołdnja něco zmysłapołnego póbitowaś“, jo groniła faraŕka Katharina Köhlerowa pśed styri lětami. Tak jo nastała ideja, dopołdnja na reformaciskem dnju z młodostnymi tym banjawam, ako su wót kjarmuše wušej wóstali, woblica rězbniś. Faraŕka z Dešna, Strjažowa a Žylowa jo wšak južo tencas pódšmarnuła, až taka akcija njebuźo w ramiku swětnego swěźeńka halloweena. „Njocomy jano někake frace do banjawow rězbniś. Te woblica dejali se za to góźiś, tšach wugnaś a mysl wulichowanja pósrědniś. Teke wužywamy wutšobu, kokulu a kśicu ako symbole za te tśi wobstatki kśesćijańskeje bytosći: wěra, naźeja, lubosć.“

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś