BÓŽE SŁOWO

Źo lažy Bóže kralojstwo?

Awtor: Till Wojto stwórtk, 21. oktober 2021
Gronko ze Starego testamenta, ako jo Ochranojska bratšojska wósada za njeźelu, 31. oktober, lětosa reformaciski źeń, wukjablowała, zni „Ja som Kněz. Což gronim, dej se staś a njedej dlej wótlěkane byś.“ (12,25) Tomu se derje góźi werš z Nowego testamenta, kenž nam Ochranojske za hucbu pódaju: „Bóže kralojstwo njehobstoj w słowach, ale w mócy.“ (1. Kor 4,20) Běchu to słowa pósoła Pawoła na Korintharjow, kótarež běchu se dla pšašanjow pšaweje wěry kradu zwaźili, a kótarymž togodla běšo dobra rada trjebna, co ga žywjenje napšawdnego kśesćijana hucynijo. Južo cele na zachopjeńku lista se nam pśedstajijo charakter zwadow we wósaźe Korintharjow: „Pśeto mě jo wót was powědane, lube bratśi, wót Kloesoweje celaźi, až zwady mjazy wami su. Ja gronim pak wót togo, až kuždy mjazy wami źejo: ja som Pawołowy, ja pak Apolski, ja pak Kefiski, ja pak Kristusowy.“ (1. Kor 1,11-12) Toś taka zwadnosć a njezjadnosć zda se nam byś znata. Mała kupka luźi, wót wšych bokow w swójej eksistency a identiśe hobgrozona, dejała wójowaś za jadnu wěc a za jadnym póstronkom śěgnuś. Ale šym mjeńša jo, śim wětše su mócy, ako hopytuju kupku zrozrywaś.
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś