Sobotu su pósćili nejwuše myto Serbow

Awtor: Maks Bagańc/Stefanie Krawcojc/Serbske Nowiny stwórtk, 21. oktober 2021
Mytowane su lětosa Malinkec Trudla a Jan (druga a tśeśi wótlěwa) a Kaulfürstojc Jadwiga a Fabian (tśeśa a drugi wótpšawa). Foto: Jurij Helgest

Z Budyšyna/Bautzen. W Serbskem domje su sobotu pósćili Myto Ćišinskego. Z nim cesći Załožba za serbski lud kužde druge lěto angažěrowanych Serbow, ako su wjele wugbali na pólu serbskeje kultury, wuměłstwa a wědomnosći. Myto jo pomjenjone pó spisowaśelu Jakub Bart-Ćišinski (1856–1909), klasikarju serbskeje literatury. To nejwuše myto serbskego luda jo dotěrowane z 12.000 euro. Dostałej stej jo Malinkojc Trudla a Jan. Z nim zwězane jo Spěchowańske myto Ćišinskego, dotěrowane z 4.000 euro. To stej dostałej Kaulfürstojc Jadwiga a Fabian. Pśedsedaŕka rady Załožby za serbski lud, Susann Šenkec, jo pówitała wšych. Wóna jo pśedsedaŕka kuratoriuma, kenž jo wuzwólił kandidatow za mytowanje. Mjazy gósćimi su byli Dawid Statnik (Domowina), direktor Załožby za serbski lud Jan Budaŕ a chóśebuski wušy šołta Holger Kelch (CDU). Kupka PoŠtyrjoch a druge su pśewóźili swěźeń z twóŕbami serbskich komponistow. Myto pśepódała jo Barbara Klepšowa (Klepsch, CDU), sakska ministaŕka za kulturu a turizm. W nagronje jo chwaliła nosarjow myta ako serbskich pśedmyslarjow.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś