Co cytamy we oktoberskem Rozhlaźe?

Awtor: J.-F. K. stwórtk, 14. oktober 2021
Titelowa wobalka. Repro: NC

Oktoberske wudaśe kulturnego casopisa Rozhlad ma młoge bitowaś, což móžo za Dolnoserba kradu zajmne byś. Ale weto glědajmy pitśku wót zachopjeńka: Aktualny komentar jo napisał Górnoserb, slawist a kulturowědnik Julian Nyča. Wón reflektěrujo wuwiśe licheje encyklopedije Wikipedija w górnoserbskej rěcy, ako jo se na puś spórało zachopjeńk 2006. Procowanja nastupajucy dolnoserbsku Wikipediju wón njespomnjejo eksplicitnje. Ale pokaze, kenž wón dajo, mógali teke za dolnoserbsku Wikipediju wužytne byś. Aby wěcej serbskich wopśimjeśow se zatwariło, by to z jogo wida derje było, gaby teke institucije aktiwnje sobu cynili, a teke šule mógali se zapśimjeś a wuknikam daś nadawk, serbske teksty k wěstym temam za Wikipediju napisaś. Dalšny pśinosk Juliana Nyče we tom Rozhlaźe jo interview, kenž jo wjadł z Christianom Voßom, kenž jo profesor za pódpołdnjosłowjańske rěcy. Wósebnje se wón zaběra ze słowjańskimi mjeńšynami w pódwjacornej Grichiskej, kótarež njejsu wót grichiskego stata ako take pśipóznate. Ku tej góźbje, až lětosa swěśi Grichiska 200.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś